AQ-100
Skuteczny i elastyczny system ochrony przeciwłukowej rozdzielnic
AQ-01 & AQ-02
Czujniki błysku i ciśnienia szybko i bezbłędnie identyfikują zwarcie łukowe
AQ-1000
Jedyne na rynku urządzenie gaszące wielokrotnego użytku!
Poprzedni
Następny

System AQ 100 firmy Arcteq umożliwia systemową ochronę przed łukiem elektrycznym w szerokim zakresie zastosowań. Pełny system może obejmować od pojedynczej jednostki obejmującej kilka szaf rozdzielni, po złożoną konfigurację całych systemów zasilania z wieloma urządzeniami i setkami czujników. Ze względu na unikalną konfigurację systemu AQ 100 liczba jednostek jest prawie nieograniczona. Różnorodność czujników pozwala na elastyczną budowę systemu ochrony przed łukiem. Możliwe jest zastosowanie czujników punktowych, czujników światłowodowych lub połączenie w jeden system obu typów czujników.

System AQ 100 zawsze działa ultra szybko a dodając urządzenie gaszące wielokrotnego użytku Arcteq, możesz uzyskać całkowity czas zgaszenia łuku krótszy niż 5 ms. W przypadku awarii na skutek łuku elektrycznego w systemie z urządzeniem gaszącym Arcteq, usuwasz przyczynę powstania łuku, a zasilanie może być ponownie podane w ciągu kilku minut. Urządzenie gaszące może wielokrotnie wyłączać zwarcia łukowe do 100 kA, ograniczając energię łuku elektrycznego zwykle do mniej niż 1 kalorii / cm2.

Urządzenia gaszące firmy Arcteq, dzięki unikalnym  rozwiązaniom technicznym, są jedynymi dostępnymi na rynku urządzeniami pozwalającymi na wykonanie pełnego testu systemu ochrony przeciwłukowej bez konieczności wymiany urządzenia gaszącego na nowe spełniając wymóg testów rutynowych zawartych w normie PN-EN IEC 60947-9-1 „Aparatura rozdzielcza i sterownicza niskonapięciowa, Część 9-1: Aktywne układy ograniczania skutków zwarć łukowych, Urządzenia do gaszenia łuku”.

Standardowe schematy połączeń  SAS zostały opracowane po to, aby zapewnić w pełni przetestowane i sprawdzone systemy ochrony przed łukiem elektrycznym dla różnych układów rozdzielnic.

Dzięki standardowym schematom połączeń otrzymujemy nie tylko gotowe schematy elektryczne ale także adekwatne dla danej konfiguracji ustawienia przełączników na jednostkach kontrolujących. 

Korzyści ze standardowych schematów połączeń to szybsze projektowanie, łatwiejsze uruchomienie i niezawodne działanie przy minimalnych kosztach posprzedażnych.

AQ-110PLV – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (czujniki punktowe i kontrola prądu)

AQ-110PLV to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z połączonym wykrywaniem prądu i błysku. Gdy AQ-110PLV wykryje wzrost prądu w obwodzie i błysk z czujnika światła, wysyła sygnał wyłączający do wyłączników zasilających minimalizując uszkodzenia spowodowane przez portale zwarcie łukowe. Kompletna funkcja samokontroli AQ-110PLV zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Przeciążenie (50ARC)
 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki

 • AQ-01 czujnik błysku (próg aktywacji przy 8/25/50 kLux)
 • AQ-02 czujnik błysku i ciśnienia
 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości) – opcja
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości) – opcja

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Przekładniki prądowe
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-110FLV – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (pętle światłoczułe i kontrola prądu)

AQ-110FLV to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z połączonym wykrywaniem prądu i błysku. Gdy AQ-110FLV wykryje wzrost prądu w obwodzie i błysk z czujnika światła, wysyła sygnał wyłączający do wyłączników zasilających minimalizując uszkodzenia spowodowane przez portale zwarcie łukowe. Kompletna funkcja samokontroli AQ-110FLV zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Przeciążenie (50ARC)
 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki – maksymalnie 3 pętle

 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości)
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości)

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Przekładniki prądowe
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-101LV – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (czujniki punktowe)

AQ-101LV to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z wykrywaniem błysku. AQ-101LV działa jako podjednostka dla AQ-110LV w systemie ochrony przed łukiem AQ 100. Może także działać jako samodzielny system w układach opartych na kryterium błysku lub błysku i ciśnienia. Kompletna funkcja samokontroli systemu AQ-101LV zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki

 • AQ-01 czujnik błysku (próg aktywacji przy 8/25/50 kLux)
 • AQ-02 czujnik błysku i ciśnienia
 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości) – opcja
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości) – opcja

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-101DLV – przekaźnik ochrony przeciwłukowej monotowany na szynie din (czujniki punktowe)

AQ-101DLV to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z wykrywaniem błysku. AQ-101DLV działa jako podjednostka dla AQ-110LV w systemie ochrony przed łukiem AQ 100. Może także działać jako samodzielny system w układach opartych na kryterium błysku lub błysku i ciśnienia. Kompletna funkcja samokontroli systemu AQ-101DLV zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki

 • AQ-01 czujnik błysku (próg aktywacji przy 8/25/50 kLux)
 • AQ-02 czujnik błysku i ciśnienia
 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości) – opcja
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości) – opcja

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-102LV – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (pętle światłoczułe)

AQ-102LV to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z wykrywaniem błysku. AQ-102LV ma złącza do podłączenia maksymalnie 3 pętli światłowodowych. AQ-102LV działa jako podjednostka dla AQ-110LV w systemie ochrony przed łukiem AQ 100. Może także działać jako samodzielny system w układach opartych na kryterium błysku lub błysku i ciśnienia. Kompletna funkcja samokontroli systemu AQ-102LV zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki – maksymalnie 3 pętle

 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości)
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości)

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-110P – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (czujniki punktowe i kontrola prądu)

AQ-110P to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z połączonym wykrywaniem prądu i błysku. Gdy AQ-110P wykryje wzrost prądu w obwodzie i błysk z czujnika światła, wysyła sygnał wyłączający do wyłączników zasilających minimalizując uszkodzenia spowodowane przez portale zwarcie łukowe. Kompletna funkcja samokontroli AQ-110P zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Przeciążenie (50ARC)
 • Doziemienie (50NARC)
 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki

 • AQ-01 czujnik błysku (próg aktywacji przy 8/25/50 kLux)
 • AQ-02 czujnik błysku i ciśnienia
 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości) – opcja
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości) – opcja

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Przekładniki prądowe
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-110F – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (pętle światłoczułe i kontrola prądu)

AQ-110F to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z połączonym wykrywaniem prądu i błysku. Gdy AQ-110F wykryje wzrost prądu w obwodzie i błysk z czujnika światła, wysyła sygnał wyłączający do wyłączników zasilających minimalizując uszkodzenia spowodowane przez portale zwarcie łukowe. Kompletna funkcja samokontroli AQ-110F zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Przeciążenie (50ARC)
 • Doziemienie (50NARC)
 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki – maksymalnie 3 pętle

 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości)
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości)

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Przekładniki prądowe
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-101 – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (czujniki punktowe)

AQ-101 to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z wykrywaniem błysku. AQ-101 działa jako podjednostka dla AQ-110 w systemie ochrony przed łukiem AQ 100. Może także działać jako samodzielny system w układach opartych na kryterium błysku lub błysku i ciśnienia. Kompletna funkcja samokontroli systemu AQ-101 zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki

 • AQ-01 czujnik błysku (próg aktywacji przy 8/25/50 kLux)
 • AQ-02 czujnik błysku i ciśnienia
 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości) – opcja
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości) – opcja

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-101D – przekaźnik ochrony przeciwłukowej montowany na szynie din (czujniki punktowe)

AQ-101D to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z wykrywaniem błysku. AQ-101D działa jako podjednostka dla AQ-110 w systemie ochrony przed łukiem AQ 100. Może także działać jako samodzielny system w układach opartych na kryterium błysku lub błysku i ciśnienia. Kompletna funkcja samokontroli systemu AQ-101D zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki

 • AQ-01 czujnik błysku (próg aktywacji przy 8/25/50 kLux)
 • AQ-02 czujnik błysku i ciśnienia
 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości) – opcja
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości) – opcja

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-101S – przekaźnik ochrony przeciwłukowej mostów szynowych (czujniki punktowe)

AQ-101S to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z wykrywaniem błysku. AQ-101S działa jako podjednostka dla AQ-110 w systemie ochrony przed łukiem AQ 100. Może także działać jako samodzielny system w układach opartych na kryterium błysku lub błysku i ciśnienia. AQ-101S ma rozszerzoną liczbę wejść i wyjść aby kontrolować stan łączników sprzęgłowych w układach podwójnych mostów szynowych. Kompletna funkcja samokontroli systemu AQ-101S zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki

 • AQ-01 czujnik błysku (próg aktywacji przy 8/25/50 kLux)
 • AQ-02 czujnik błysku i ciśnienia

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 2NO+1NC lub 3NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2, BI3, BI4, BI5, BI6

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 6

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 17 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-102 – przekaźnik ochrony przeciwłukowej (pętle światłoczułe)

AQ-102 to zaawansowana mikroprocesorowa jednostka ochrony przed łukiem elektrycznym z wykrywaniem błysku. AQ-102 ma złącza do podłączenia maksymalnie 3 pętli światłowodowych. AQ-102 działa jako podjednostka dla AQ-110P w systemie ochrony przed łukiem AQ 100. Może także działać jako samodzielny system w układach opartych na kryterium błysku lub błysku i ciśnienia. Kompletna funkcja samokontroli systemu AQ-102 zapewnia najwyższy poziom niezawodności poprzez ciągłe monitorowanie wszystkich wewnętrznych funkcji systemu i wszystkich połączeń zewnętrznych.

 • Błysk L>
 • Błysk i ciśnienie L>/P>
 • Lokalna rezerwa wyłącznikowa (50BF)
 • Czas przełączenia wyjść przekaźnikowych: 7 ms
 • Czas resetu (trwania błysku): 2 ms
 • Pełna ochrona od momentu zasilenia urządzenia: 88 ms

Czujniki – maksymalnie 3 pętle

 • AQ-06 plastikowa pętla światłoczuła (od 5 do 50 m długości)
 • AQ-07 szklana pętla światłowodowa (od 5 do 60 m długości)

 

Wyjścia przekaźnikowe

 • 3NO+1NC lub 4NO
 • Napięcie znamionowe 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 5A
 • Prąd chwilowy (0,5 s): 30A
 • Prąd chwilowy (3 s): 16A
 • Zdolność łączeniowa DC, dla stałej L/R = 40 ms: 0,36A przy 110V DC

 

Wyjście cyfrowe BO1

 • Napięcie znamionowe: +24V DC
 • Prąd znamionowy: 20mA (max)
 • Ilość wyjść: 1

 

Wejścia cyfrowe BI1, BI2

 • Próg zadziałania: 24, 110 lub 220V DC
 • Napięcie znamionowe: 250V AC/DC
 • Prąd znamionowy: 3mA
 • Ilość wejść: 2

 

Napięcie zasilania

 • Us: 80…265V AC/DC (opcjonalnie 18…72V DC)
 • Maksymalny czas zaniku: 100 ms
 • Maksymalny pobór mocy: 5W
 • Pobór prądu w czuwaniu: 90mA
 • 12 lampek sygnalizacyjnych LED
 • Przycisk wielofunkcyjny
 • Automatyczna konfiguracja
 • Wskaźnik resetu
 • Kontrola systemu
 • Czujniki i oprzewodowanie
 • Wejścia i wyjścia cyfrowe
 • Cewka wyzwalająca
 • Zasilanie
 • Napięcia wewnętrzne
 • Nastawy
AQ-1000 – urządzenie gaszące niskiego napięcia

AQ-1000 służy do gaszenia zwarć łukowych w systemach o napięciu znamionowym do 690 V. Urządzenie gaszące AQ-1000 działa w czasie nie dłuższym niż 4 ms, aby zminimalizować lub nawet wyeliminować skutki uszkodzenia rozdzielnicy w wyniku działania łuku elektrycznego i ciśnienia . W większości aplikacji spowoduje to ograniczenie uwolnionej energii poniżej 1 kalorii / cm2. AQ-1000 jest w urządzeniem wielokrotnego użytku, co pozwala na pełne przetestowanie systemu w miejscu instalacji.

AQ-1000 jest wykorzystywany w połączeniu z systemem ochrony od zwarć łukowych AQ-100. W przypadku wystąpienia zwarcia łukowego AQ-100 wykrywa zwarcie, uruchamia urządzenie do gaszenia łuku AQ-1000 i jednocześnie wyłącza wyłączniki (obwody) zasilania. Urządzenie AQ-1000 tworzy trójfazowe połączenie o niskiej impedancji (zwarcie metaliczne), tym samym skutecznie wygaszając zwarcie łukowe.

 • Znamionowe napięcie robocze: do 690V
 • Prąd zwarciowy wytrzymywany: 50kA/1 s; 75kA/0,5 s; 100kA/0,2 s
 • Podstawowy poziom izolacji: 12kV
 • Szczytowy prąd zwarciowy: 220kA
 • Wytrzymałość elektryczna: 2 wyłączenia przy 100kA/0,2 s każde.
 • Wytrzymałość mechaniczna: 100 wyłączeń
 • Czas własny zamknięcia obwodu: <2 ms
 • Napięcie zasilania: 80…265V AC/DC opcjonalnie 18..72V DC
 • 13 lampek sygnalizacyjnych LED
 • 4 wejścia cyfrowe
 • 5 wyjść przekaźnikowych
 • Samokontrola
AQ-2000 – urządzenie gaszące średniego napięcia

Urządzenie gaszące AQ-2000 eliminuje zwarcie łukowe w ciągu zaledwie 6 ms od momentu inicjacji zwarcia łukowego w rozdzielnicy. AQ-2000 pozwala zminimalizować lub nawet wyeliminować skutki uszkodzenia rozdzielnicy w wyniku działania łuku elektrycznego i ciśnienia . W większości aplikacji spowoduje to ograniczenie uwolnionej energii poniżej 1 kalorii / cm2.

AQ-2000 jest wykorzystywany w połączeniu z systemem ochrony od zwarć łukowych AQ-100. W przypadku wystąpienia zwarcia łukowego AQ-100 wykrywa to zwarcie, uruchamia urządzenie do gaszenia łuku AQ-2000 i jednocześnie wyłącza wyłączniki (obwody) zasilania. Urządzenie AQ-2000 tworzy trójfazowe połączenie o niskiej impedancji (zwarcie metaliczne), tym samym skutecznie wygaszając zwarcie łukowe. Podczas ochrony przed skutkami zwarć łukowych same wyłączniki czasami nie są wystarczająco szybkie, ponieważ fala ciśnienia narasta gwałtownie w ciągu pierwszych 10 ms od zapoczątkowania zwarcia łukowego w rozdzielnicy przez co całkowity czas wyłączenia, w przypadku systemu ochrony opartego wyłącznie o wyzwolenie wyłączników, może nie stanowić skutecznej ochrony rozdzielnicy.

 • Znamionowe napięcie robocze: do 17,5kV
 • Prąd zwarciowy wytrzymywany: 40kA/1 s
 • Podstawowy poziom izolacji: 38/95kV
 • Szczytowy prąd zwarciowy: 100kA
 • Wytrzymałość elektryczna: 2 wyłączenia przy 40kA/0,1 s każde.
 • Wytrzymałość mechaniczna: 12 wyłączeń
 • Czas własny zamknięcia obwodu: <4 ms
 • Napięcie zasilania: 24V DC
 • Napięcie znamionowe modułu wyłączającego: 400V DC
 • Impulsowy prąd wyzwalania: 4000A
AQ-01 – punktowy czujnik błysku

AQ-01 to standardowy punktowy czujnik błysku. W zależności od miejsca instalacji można wybrać różne czułości czujników. Ich budowa pozwala na montaż wewnątrz chronionego przedziału lub na zewnątrz, wprowadzając do chronionego przedziału jedynie sam sensor. AQ-01 jest idealnym rozwiązaniem dla rozdzielnic nowych a także modernizowanych.

 • Próg zadziałania czujnika błysku: 8000 / 25000 / 50000 Lux
 • Czas reakcji: < 1 ms
 • Zakres detekcji błysku: 180o
 • Stopień szczelności: IP64
 • Ilość czujników w jednej linii: do 3 sztuk
 • Długość przewodów do czujników: do 200 m
 • Temperatura pracy: -20… +85oC
AQ-02 – punktowy czujnik błysku i ciśnienia

AQ-02 to punktowy czujnik błysku i ciśnienia.  Czujnik ten znajduje swoje zastosowanie w miejscach gdzie nie można kontrolować jednocześnie kryterium błysku i wzrostu prądu, np. w przedziałach kablowych przed przekładnikami. AQ-02 idealnie nadaje się też w przedziałach wyłączników, które są w stanie generować błysk podczas typowych czynności łączeniowych.

 • Próg zadziałania czujnika błysku: 8000 / 25000 / 50000 Lux
 • Próg zadziałania czujnika ciśnienia: 0,2 bar powyżej ciśnienia otoczenia.
 • Czas reakcji: < 1 ms
 • Zakres detekcji błysku: 180o
 • Stopień szczelności: IP64
 • Ilość czujników w jednej linii: do 3 sztuk
 • Długość przewodów do czujników: do 200 m
 • Temperatura pracy: -20… +85oC
AQ-01 GIS – punktowy czujnik błysku

AQ-01 GIS to specjalne wykonanie punktowego czujnika błysku do stosowania w rozdzielnicach średniego napięcia w izolacji gazowej. Czujniki posiadają różne czułości w zakresie od 8000 do 50000 Lux, zależnie od wymagań, miejsca zabudowy czy typu rozdzielnicy.

 • Wykonanie specjalne dla rozdzielnic GIS
 • Próg zadziałania czujnika: 8000 / 25000 / 50000 Lux
 • Czas reakcji: < 1 ms
 • Zakres detekcji błysku: 180o
 • Stopień szczelności: IP64
 • Ilość czujników w jednej linii: do 3 sztuk
 • Długość przewodów do czujników: do 200 m
 • Temperatura pracy: -20… +85oC
AQ-06 – plastikowa pętla światłoczuła

AQ-06 to ekonomiczna wersja czujnika błysku w postaci pętli światłoczułej. Czujnik ten nadaje się do kontrolowania dużych stref, takich jak mosty główne w rozdzielnicach.

 • Próg zadziałania czujnika: 8000 Lux
 • Zakres detekcji błysku: 360o
 • Minimalny promień gięcia: 5 cm
 • Maksymalna długość pętli: 50 m
 • Temperatura pracy: -40… +85oC
AQ-07 – szklana pętla światłoczuła

AQ-07 to bardzo trwała wersja czujnika błysku w postaci pętli światłoczułej. Czujnik ten charakteryzuje się małym promieniem gięcia więc idealnie nadaje się do niewielkich i wąskich przestrzeni przedziałów szynowych w rozdzielnicach.

 • Próg zadziałania czujnika: 8000 Lux
 • Zakres detekcji błysku: 360o
 • Minimalny promień gięcia: 1 cm
 • Maksymalna długość pętli: 60 m
 • Temperatura pracy: -40… +85oC
AQ-08 – szklana pętla światłoczuła (wysokotemperaturowa)

AQ-08 to odmiana czujnika AQ-07 przystosowana do montażu w miejscach, gdzie temperatura otoczenia może przekroczyć 85oC.

 • Próg zadziałania czujnika: 8000 Lux
 • Zakres detekcji błysku: 360o
 • Minimalny promień gięcia: 1 cm
 • Maksymalna długość pętli: 60 m
 • Temperatura pracy: -40… +125oC
Scroll Up

Ta strona korzysta z ciasteczek, aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.